Manison Softworks

Operační systém NEXUS
Sestavení
Popis
Sestavení
Download a odkazy
Domů
E-mail

Nejdříve stáhněte soubor nexussrc.zip. Tento archiv obsahuje kompletní zdrojové texty, projektovou dokumentaci, soubory nápovědy příkazového řádku, fonty, nástroje pro editaci znakových sad, převod jádra do binární podoby a zápis boot recordu a několik dalších souborů. Dále budete potřebovat kompilátor C++ a překladač assembleru. NEXUS byl přeložen ve vývojovém prostředí Borland C++ 3.1 a Borland Turbo Assembler 3.1, s jinými nástroji nebyl překlad testován, proto se další popis bude vztahovat ke zmíněným nástrojům.

Nejdříve je třeba zkompilovat boot record. Jeho zdrojové kódy se nacházejí v adresáři /boot/source. Překlad se spustí dávkou /boot/make.bat. Po dokončení by se měl v adresáři /boot/out nacházet soubor nxboot.bin o velikosti přesně 512 B. To je binární obraz zavaděče. Ten je třeba uložit na 1. stopu diskety. K tomu použijte program wboot.exe, který se nachází v adresáři /tools. Jestliže je zavaděč nahrán na disk, můžete přistoupit k překladu samotného jádra.

Zdrojové texty kernelu najdete v adresáři /nxkrn/source. Spusťte prostředí Borland C++ pro DOS (bc.exe) a otevřete projekt /nxkrn/nxkrn.prj. Projekt jednoduše přeložte (menu Compile-Build All). Nyní se v adresáři /nxkrn/out nachází soubor nxkrn.exe, který je třeba zkonvertovat do čisté binární podoby. K tomu použijete nástroj exe2bin.exe, který se nachází v adresáři /tools. Spusťe exe2bin, otevřete soubor nxkrn.exe, použijte příponu sys, nastavte bázovou adresu na 0x0050 a stiskněte tlačítko Process. Výstupní soubor nxkrn.sys, který se nyní nachází rovněž v adresáři /nxkrn/out, zkopírujte na tutéž disketu, kam jste předtím uložili zavaděč.

Nyní vytvořte na disketě novou složku pojmenujte ji NEXUS a v ní vytvořte dva podadresáře s názvy Doc a Fonts (Pozor - NEXUS rozlišuje velká a malá písmena). Do adresáře Doc zkopírujte soubory ze složky /doc/help/852 a do složky Fonts zkopírujte soubor CZFNT.BIN, který se nachází v adresáři /fonts. Nakonec do kořenového adresáře zkopírujte ještě soubor NXSTART.BAT ze složky /bat. To je dávkový soubor, který se vykoná při každém spuštění systému NEXUS. Takto jste vytvořili spouštěcí disketu systému NEXUS. Adresářová struktura by tedy měla vypadat následovně:

/
NEXUS
Doc (adresář obsahuje soubory nápovědy)
CD.TXT
CLS.TXT
...
Fonts (obsahuje český font)
CZFNT.BIN
NXKRN.SYS (jádro systému)
NXSTART.BAT (dávkový soubor vykonaný při každém startu systému)

Vložte disketu do mechaniky a restartujte počítač. Po chvíli se objeví příkazový řádek systému NEXUS. Seznam podporovaných příkazů je uveden v souboru /doc/htm/shell.htm nebo přímo na příkazové řádce napište type /Mount/SHELL.TXT.

2003 – 2021 © Manison Softworks. Všechna práva vyhrazena.
Poslední aktualizace: 16. 12. 2023