Manison Softworks

MComm
Knihovna pro komunikaci
Domů
E-mail

Co je MComm?

MComm je knihovna funkcí, která byla vyvinuta, aby usnadnila vývojářům práci s zařízeními připojených k počítači např. přes sériové rozhraní RS232. V současné době podporuje MComm právě jen zařízení, připojená k sériovému portu. MComm zasahuje do dvou oblastí:

Komunikace se zařízením

Tato část knihovny MComm je zodpovědná za vlastní komunikaci se zařízeními. Spravuje komunikační kanály a pro každý kanál udržuje frontu požadavků. Kanál je jistý druh abstrakce komunikačního zařízení. Požadavek je akce, kterou chcete na kanálu provést, např. číst nebo zapsat data. Požadavky jsou serializovány v prioritní frontě, odkud je MComm postupně vybírá a zpracovává. Každému požadavku můžete přiřadit rozdílnou prioritu, takže některé požadavky mohou "předbíhat" jiné. MComm vám dá vědět o všech událostech, které se na kanálu stanou, např. když už jsou připravená data, nebo když je určitý požadavek dokončen.

Práce s textovými zprávami

MComm umí pracovat s krátkými textovými zprávami (SMS) pro mobilní telefony. S pomocí knihovny MComm můžete snadno zakódovat i dekódovat textové zprávy.

Podporované platformy

MComm knihovna vyžaduje operační systém Microsoft Windows 2000, Windows XP nebo novější.


mcommsdk.zip (82 KB)
Systém: MS Windows 2000/XP
2003 – 2019 © Manison Softworks. Všechna práva vyhrazena.
Poslední aktualizace: 26. 12. 2004