Manison Softworks

EnvEdit
Editor systémových proměnných
Domů
E-mail

EnvEdit screenshot

Editor systémových proměnných nabízí snadný způsob manipulace s proměnným prostředím systému. Práce s programem je podobná editoru registru RegEdit. Po spuštění programu se v levé části zobrazí ve složce Global systémové proměnné platné pro celý systém a ve složce Local proměnné právě přihlášeného uživatele. Po vybrání proměnné se v pravé části zobrazí její obsah, přičemž typ proměnné je signalizován ikonou. Význam jednotlivých ikon je shrnut v tabulce. Proměnné lze přidávat, odstraňovat a přejmenovávat z kontextového menu stromové struktury, stejně tak lze měnit obsah těchto proměnných: Po vyvolání nabídky pravým tlačítkem myši nad obsahem proměnné lze přidat novou hodnotu (Add), cestu k souboru (Add File) nebo složce (Add Folder). Položky Edit a Delete slouží ke změně hodnoty resp. jejímu odstranění. Po vybrání volby Focus se otevře složka, kde se nachází vybraný soubor.


Typy hodnot proměnných

hodnota je odkazem na existující soubor
hodnota je odkazem na existující složku
hodnotu je expandovatelná (obsahuje jinou proměnnou)
hodnota je odkazem na neexistující soubor nebo složku
hodnota jiného typu
envedit.zip (254 KB)
Systém: MS Windows XP
komfortní editace systémových proměnných
nekontroluje duplicitní jména proměnných
2003 – 2021 © Manison Softworks. All rights reserved.
Last updated: 12-16-2023