Manison Softworks

Ladění aplikací ve Visual C++ s využitím „pseudoregistrů“
Visual C++
Zpět
Domů
E-mail

Pseudoregistry, nebo chcete-li pseudoproměnné, jsou užitečným prvkem pro ladění programů. Hodnota pseudoregistru se zobrazuje po zastavení nebo při krokování programu v ladícím okně Watch nebo QuickWatch. Jméno pseudoregistru vždy začíná znakem '@', ve Visal Studiu .NET je možné použít prefix '$'. Bezesporu nejužitečnější je pseudoregistr @ERR, obsahující kód chyby poslední operace (jako GetLastError). Ve spojení s formátovacím řetězcem 'hr' zobrazí text, popisující vzniklou chybu (jako FormatMessage). Výhodné je použití tohoto pseudoregistru jako podmínky pro bod přerušení (např. podmínka @ERR != ERROR_SUCCESS přeruší běh programu tehdy, pokud funkce, za kterou je breakpoint s touto podmínkou nastaven, neskončí úspěšně.)

Některé další pseudoregistry a formátovací řetězce jsou shrnuty v následující tabulce:
@ERR Kód poslední chyby
@ERR, hr Textové vyjádření poslední chyby
@TIB Blok informací pro aktuální thread, vhodné pro ladění aplikací s více vlákny
@EAX, @EBX, @ESI, @ESP ...
@CS, @DS, @SS ...
@ST0, @ST1 ...
Registry a segmentové registry CPU a registry FPU
variable, x hexadecimální zobrazení proměnné variable
uMsg, wm zpráva WM_xxx
ptr, 5 zobrazí prvních 5 prvků z pole, na které ukazuje ptr

Odkazy

An introduction to debugging in MSVC++ using Pseudoregisters
Visual Studio - Format Specifiers (C/C++ Language Expressions)
2003 – 2021 © Manison Softworks. Všechna práva vyhrazena.
Poslední aktualizace: 16. 12. 2023